• Nejširší nabídka sportovních potřeb!
 • Více jak 100.000 různých produktů!
 • Spolehlivé a úsporné!

PRAVIDLA A PODMÍNKY

Článek 1 - Definice

V těchto Podmínek, následující termíny mají následující význam:

 1. Podnikatel: fyzická právnické osoby poskytující vzdálenost výrobky a / nebo služby spotřebitelům;
 2. Zákazník: fyzická osoba nejednal při výkonu jeho / její povolání nebo podnikání a uzavřením smlouvy uzavřené na dálku s podnikatelem;
 3. Vzdálenost smlouva: smlouva, ve které až do uzavření smlouvy, výhradní použití je vyroben z jednoho nebo více technologií komunikace na dálku v rámci působnosti systému organizovaného Entrepreneur pro distanční prodej výrobků a / nebo služeb;
 4. Technologie pro komunikaci na dálku: a prostředky, které mají být použity k uzavření smlouvy, aniž by spotřebitelem a Entrepreneur, že jsou spolu na stejném místě ve stejnou dobu;
 5. Rozmyšlenou: doba, po kterou může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení od smlouvy;
 6. Právo odstoupit od smlouvy: možnost spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku ve lhůtě na rozmyšlenou;
 7. Den: kalendářní den;
 8. Pokračování smlouvu o výkonu: smlouvy na dálku o celou řadu výrobků a / nebo služeb, pro které je nabídka a / nebo dalších povinností je rozloženo do delšího období;
 9. Dlouhodobý nosič dat: jakékoliv prostředky, které umožňují spotřebitele nebo podnikatele k ukládání informací směřovat k němu / jí osobně takovým způsobem, aby budoucí konzultace a nezměněnou reprodukci uložených informací je to možné.

Článek 2 - totožnost podnikatele

Athleteshop
Rostockweg 5
9723 HG Groningen
Netherlands

Ve všední dny vždy můžete dostat nás telefonním čísle: +31 (0)85 9020165. Monday till Friday from 9:00 till 22:00. Weekend from 12:00 till 19:00.
Můžete také dostat nás na e-mailové adrese: